Kontaktformulär

Det går även bra att kontakta styrelsen genom detta formulär.
Namn E-post Meddelande Skicka in
Styrelsen 2022-2023
Se vidare kontaktuppgifter längre ner på sidan.
 • Ewa-Lena Sjöberg ordförande
 • Niklas Karlsson vice ordförande
 • Lars Haglund sekreterare
 • Michael Grebner ledamot
 • Martin Steisner ledamot
 • Helena Strandberg ledamot
 • Hervor Schweidenbach ledamot
 • Karin Naess suppleant
Valberedning
 • Hedvig Kjellström sammankallande
 • Ivan Garro
 • Michaela Hoppe
Revisorer
 • Liza Södergård-Eriksson
 • Marie Enegarn
 • Eva Karsvik revisorssuppleant
Övriga
 • Teri-Lee Eriksson kassör


Du är välkommen att kontakta oss:
Ewa-Lena Sjöberg ordförande
Vattenhindersgatan 5 B
719 93 Vintrosa
070-595 6680
Teri Lee Eriksson kassör
Wiggeby Gårds väg 21
179 96 SVARTSJÖ
070-693 50 41
bks.kassor@gmail.com
Orkesterns Plusgiro:
72 79 62-3
Orkesterns Org. Nr:
877100-8359
IBAN + SWIFTKOD
IBAN SE56 9500 0099 6042
0727 9623 BIC NDASESS